Haiku de Soseki Natsume – Invierno

行く年や猫うづくまる膝の上

Yuku toshi ya   neko uzukumaru   hiza no ue

El año pasa, el gato se acurruca en mis rodillas.

Haiku de Soseki Natsume