Tanka de Shuji Terayama

日あたりて遠き蝉とる少年が駆けおりわれは何を忘れし

Hi Atari te tooku semi toru   shounen ga   kakeori ware wa    nani wo wasure shi

Hace mucho sol, a lo lejos corren los chiquillos a coger cigarras, ¿qué he perdido?

Tanka de Shuji Terayama

Tamaño Hansetsu (136 x 35)